Ulice dLa mieszkańców!

Nie oddamy Krakowa!

Ulice dla mieszkańców!

Nie oddamy Krakowa!

Już 9 listopada może zostać podjęta uchwała, która wykluczy setki tysięcy mieszkańców Krakowa z poruszania się samochodem po mieście! Musimy zrobić wszystko, by radni głosowali przeciwko projektowi.

4524 – tyle osób podpisało petycję

Treść petycji:

Szanowny Pan Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa 

Szanowny Pan Włodzimierz Pietrus
Przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miasta Krakowa 

Szanowny Pan Andrzej Hawranek
Przewodniczący Klubu PO w Radzie Miasta Krakowa

Szanowny Pan Jacek Bednarz
Przewodniczący Klubu Przyjazny Kraków w Radzie Miasta Krakowa

Szanowny Pan Łukasz Gibała
Przewodniczący Klubu Kraków dla Mieszkańców w Radzie Miasta Krakowa

Szanowny Pan Michał Starobrat
Przewodniczący Klubu Nowoczesny Kraków w Radzie Miasta Krakowa

 

Szanowni Panowie, 

w związku z poddaniem pod procedowanie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, której skutki społeczne  i ekonomiczne mogą być dla Mieszkańców, instytucji i podmiotów gospodarczych katastrofalne, wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec planów przyjęcia uchwały, prowadzącej do degeneracji ekonomicznej i społecznej miasta.

Preferowanie na terenie całego miasta pojazdów o napędzie elektrycznym sprowadza się do stopniowego wyrugowania transportu pojazdów zasilanych tradycyjnych paliwami, a tym samym do przebudowywania Krakowa do modelu miasta tworzonego dla ludzi bogatych i wrogiego wobec ludzi uboższych.

Wprowadzenie drastycznych przepisów, uderzających w większość posiadaczy i użytkowników pojazdów samochodowych, prowadzi do negatywnych konsekwencji, wynikających z ograniczenia dostępności komunikacyjnej całego miasta, w szczególności jego centrum, które już boleśnie odczuwa efekty działalności strefy płatnego parkowania.

Pomysł utworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie jest forsowany bez zbadania skutków ekonomicznych i społecznych takiej decyzji. Władze Miasta Krakowa nie podjęły się także wykonania rzetelnej analizy oddziaływania gospodarczego i wpływu wykluczenia olbrzymiej liczby użytkowników samochodów na dostęp do edukacji, usług społecznych, miejsc kultu religijnego, placówek służby zdrowia i zakładów usługowych.

Wypychanie Mieszkańców z centrum Krakowa to zgubny kierunek działania miejskiego samorządu, argumentowany ideologicznie, nieracjonalny i szkodzący rozwojowi miasta. Komunikacyjne zamknięcie Krakowa dla większości aut to uderzenie w osoby biedniejsze, starsze i osoby potrzebujące pomocy medycznej lub socjalnej, których nie stać na zakup drogich aut elektrycznych.

Działania władz Miasta Krakowa powodują, że samochody znów staną się dostępne tylko dla wąskich elit finansowych i osób mogących liczyć na przywileje w drodze odstępstw od przepisów procedowanej uchwały.

Mając na względzie podane powyżej argumenty zdecydowanie protestuję przeciw przyjmowaniu przez reprezentantów Mieszkańców Krakowa aktów prawnych szkodliwych dla normalnego funkcjonowania organizmu miejskiego.

Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach zwracam się do autora projektu uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, o wycofanie szkodliwej uchwały z porządku obrad Rady Miasta Krakowa.

Jednocześnie wnioskuję do Radnych Rady Miasta Krakowa o nieprzyjmowanie wyżej wymienionej uchwały i odstąpienie od tworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie w sposób określony w tym projekcie.

 

Z wyrazami szacunku

Podpisz apel do krakowskich radnych!

Zostaw swój podpis pod apelem wyrażając sprzeciw wobec ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Mieszkańcy złożeni w ofierze ideologii?

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy władze Krakowa stają przeciwko mieszkańcom, a popierają niepoważne postulaty fanatycznych ekoterrorystów. Niestety, obecny pomysł jest zdecydowanie najgroźniejszy ze wszystkich dotychczasowych. Propozycji tak radykalnej i tak absurdalnej jeszcze nie było. A sporo niestety wskazuje na to, że jeżeli nic nie zrobimy – taka będzie nasza rzeczywistość!

Propozycja tak zwanej Strefy Czystego Transportu obnaża, jak bardzo niebezpieczne są pomysły fanatycznych eko-aktywistów. Wbrew nazwie, w projekcie tym wcale nie chodzi o transport publiczny, ale o prywatne samochody należące do mieszkańców oraz krakowskich przedsiębiorców. Celem faktycznym nie jest ograniczenie emisji, za którą ruch samochodowy odpowiada marginalnie, ale ingerencja w nasze życie i wymuszenie zmiany!

Władze miasta już od wielu lat poważnie uprzykrzają poziom życia mieszkańcom. Ceny parkowania w Krakowie osiągnęły niezwykle wysoki poziom, a opłaty za abonament miesięczny wzrosły wręcz kilkukrotnie! Jeśli nie powstrzymamy polityków, będzie znacznie gorzej – ponad ćwierć miliona samochodów może zniknąć z krakowskich ulic!

Samochody tylko dla bogatych

  • Chcą Państwo odwieźć dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły? Proszę o tym zapomnieć!
  • Schorowaną mamę trzeba przywieźć do szpitala czy przychodni? Niestety, nie będzie takiej możliwości.
  • Chcą się Państwo wybrać całą rodziną do kościoła w niedzielę? Z pewnością nie samochodem… nawet jeśli część tej rodziny to osoby starsze, które nie mogą sobie pozwolić na wybranie innej formy transportu.
  • Kochają Państwo jakąś lokalną piekarnię, sklep, kawiarenkę? Będą się Państwo musieli z nią pożegnać – nie każdą małą firmę stać na zakup i utrzymanie drogiego samochodu.
  • Prowadzą Państwo przedsiębiorstwo lub w nim pracują? Być może niedługo stracą Państwo źródło utrzymania, jeśli Państwa firmowe samochody nie spełniają nierozsądnych norm.

Eksperyment

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2022 r. europarlament uchwalił kolejne przepisy w myśl agendy Europa 2050. Jedną z regulacji jest ograniczenie, a do 2035 r. całkowita eliminacja, samochodów spalinowych.

Trzeba sobie jasno powiedzieć: problemy tego typu będą przyszłością nie tylko mieszkańców Krakowa. Nasze miasto jest po prostu pierwsze. W Krakowie przeprowadza się eksperyment… w którym niechlubną rolę zwierząt doświadczalnych mają pełnić sami mieszkańcy. I to bynajmniej nie ochotnicy, ale setki tysięcy tych najuboższych.

Dlaczego potrzebujemy masowej petycji?

Nasze działanie ma podwójne znaczenie. Z jednej strony stanowi obronę przed skrajnie niebezpiecznym pomysłem eko-aktywistów wspieranych przez władze miasta. Z drugiej strony daje poważną nadzieję na dalsze nasze działania, które pomogą odwojować miasto i uczynić je z powrotem miejscem przyjaznym do życia. Nie możemy pozwolić aby ideologia wygnała nas z naszego miasta! Tylko mocny głos masowego sprzeciwu – a jest nas przecież dużo więcej niż „eko-aktywistów” – nie tylko może zatrzymać ten absurdalny pomysł, ale również stać się początkiem inicjatywy która pomoże odzyskać nasze miasto dla nas – mieszkańców!

Konsultacje społeczne…

Na miejskiej stronie  Zarządu Publicznego Transportu w Krakowie napisano, że w dniach od 17 marca do 13 maja 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne wstępnej propozycji zasad funkcjonowania SCT. Później możemy przeczytać: Konsultacje społeczne projektu uchwały o ustanowieniu SCT odbywały się w okresie od 20 września do 10 października 2022 r. Uwagi do projektu składano przy użyciu formularza konsultacyjnego online do zgłaszania uwag i wniosków. 

Wydawać się może, że dwukrotnie konsultowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa odzwierciedla autentyczna wolę mieszkańców. Pytanie jednak jest zasadnicze pytanie, czy tak przeprowadzone konsultacje licują z powagą projektu uchwały?

Czy naprawdę ktoś się z Państwem konsultował w tej sprawie? Czy w sprawie, która może utrudnić, jeśli nie zrujnować życie kilkuset tysięcy mieszkańców Krakowa, konsultacje te rzeczywiście zostały przeprowadzone rzetelnie?

Elementarna uczciwość wymaga, aby pomysły tak radykalne, niepoparte rzetelnymi badaniami były przedstawiane Krakowianom w sposób przejrzysty!